Er man stærk, kan man godt være svag inde i sig selv.

 

En stærk personlighed betyder ikke, at man ikke er svag inde i sig selv. Når man er i krise med livets
udfordringer, kommer der hjælp fra uventet kant. Man bør søge tilflugt hos Jesus, fordi han også kender
til vore svagheder. Fordi han har selv været et menneske som os. Jesus havde mange disciple i Det nye
Testamente. De forlod ham. Til sidst var der kun 12 disciple tilbage. I Getsemane Have var Jesus også
særlig svag, da han bad til sin Fader om, at han måtte blive fri for at drikke den kalk, som han skulle
drikke. Men Jesus sagde til sin Fader: ”Lad ikke min vilje ske men din. Amen.”

Man skal have Gud med i sine kriser, så kommer man lettere over dem. Hvis man ikke har Gud med i
sine kriser, kan det nemt gå helt galt for os. Man rammer da ved siden af målet. Amen.

 

 

Man skal hade synden i verden.

Lukas Kap. 14 vers 26.

 

”Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget

 liv, kan han ikke være min discipel.”

 

Det, som Jesus her siger, forstår jeg på den måde, at det er synden i verden og hos en selv og andre,
som vi skal hade. For Jesus siger også, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte og hele vores styrke, og
vores næste som os selv. Disse to bud hænger sammen. De to bud er de vigtigste bud i Biblen.

 

Der står også i De ti Bud: ”Du skal elske og ære din far og mor.”

 

Amen

 

 

Hvorfor tro på Jesus?

Nytter det noget i livet at have en tro? At Jesus er vejen til frelse! Noget at se frem til! Eller er det en falsk
reklame, du ser i TV? Er folkekirken bare en underlig størrelse? Forskere siger noget, andre noget andet?
Kan man bevise at troen er sand?


Mennesker vil have beviser for at tro på Jesus. Hvor færre beviser får de. Man glemmer at åbne sine øjne
for at tro. Man ser og dog intet ser. Hører og dog intet hører. Da Jesus levede på jorden, gjorde han
mange mirakler. Han gjorde syge raske, opvækkede døde, lavede vand til vin, bespiste 5000 mænd med
få fisk og nogle få brød. Alle blev mætte. De samlede mange kurve op med brød og fisk. Der måtte intet
gå til spilde.
Selvom det rygtedes vidt og bredt om Jesus, troede kun nogle få israelitter på Jesus. Andre
troede ikke på Jesus. Når han mødte nogle farisæere, skriftkloge og konger, ville de ikke tro på Jesus, før
han gjorde flere mirakler.

 

Hvis man møder et menneske, der virkelig brænder for Jesus i sit hjerte: Hvor øjne virkelig lyser fra dette
menneske, kan man se, at Jesus lever i dette menneske. I de situationer, er man slet ikke i tvivl. At
vedkommende tror på Jesus. Jesus siger selv: ”Jeg er verdens lys.” Når så Jesus bor i det enkelte
menneskes hjerte, kommer lyset indefra. Jesus siger selv: ”I er jordens salt.” Hvis saltet mister sin kraft,
hvad kan man så bruge det til? Hvis saltet ikke kan fjerne isen på vejen, er det jo intet værd. Saltet er
kun til at smides væk.

 

På korset langfredag siger mange til Jesus: ”Hvis du er Guds søn, så træd ned af korset. Så vil vi tro på
dig! Endnu vil mennesker have mirakler. Endnu et mirakel skete Påskemorgen! For da opstod Jesus fra
de døde. Amen.

 

Farisæere og skriftkloge

 

Johannes kaldte farisæere og skriftkloge for øgleunger. Fordi, de ville døbes af Johannes. Johannes siger:
”I skal ikke arve gudsriget.” Jesus er også efter farisæerne og de skriftkloge. Bibelen taler tit om falske
profeter, for dem ville man gerne lytte til. Fordi de talte mennesker efter munden.

 

Sande profeter lyttede man mindre til. Fordi de fortalte sandheden. Farisæere og skriftkloge havde mange
sande profeteres blod på hænderne, fordi man slog dem ihjel. Farisæere og skriftkloge var også meget
skyldige i, at Guds søn måtte lide døden på et kors. Derfor kunne Johannes Døberen og Jesus ikke lide
dem. Paulus var farisæer, inden han omvendte sig til kristendommen. Så Jesus vil ikke opgive, at farisæerne
og de skriftkloge må omvende sig.

 

Alt er muligt for Gud, men umuligt for mennesker!

 

Amen.

 

 

Guds kærlighed

 

Guds kærlighed er så stærk en følelse, at det rammer på alle tangenter i kroppen. Man rammes både af

det ene og det andet. Guds ord er som et tveægget sværd. I dag er jeg lige blevet færdig med at læse Det

gamle Testamente. Guds kærlighed til mennesket og Israel, som var Guds folk. Uforståeligt at Israel forlod

Gud. Gud hjalp Israel gang på gang. Selvom at Gud beviste, at der kun var én Gud.

 

I Det nye Testamente kom Jesus Kristus. Alle hedninger i verden fik en ny chance af Gud. Gud elskede

mennesket så meget, at han gav sin egen søn for at købe os fri af vores synd. Jesus, som var Guds søn,

kom til verden for at frelse det fortabte.
Amen

 

 

Alt Guds skaberværk er fantastisk.

 

Gud har skabt universet uendeligt, med stjerner og galakser. Jorden og alt hvad der er på. De fire årstider

er fantastiske, dejlige på hver sin måde. Foråret, hvor alt springer ud i sin pragt, og det dufter skønt i naturen.
Om sommeren er der de lange aftener, både skønne og dejlige. Solen varmer din kind, så den bliver lidt rød.

Efteråret med de mange smukke farver på træerne. Om vinteren daler sneen som smukt krystal. Alle

 forskellige arter af dyr i naturen. Fuglenes smukke morgen- og aftensang som tak til vores Skaber.

Mennesket er skabt i Guds billede. Alt var perfekt fra begyndelsen. Nogle mennesker betragter alt dette,

som om det har skabt sig selv. Kommet af sig selv på en naturlig måde. For mig er det Guds skaberværk.

For Gud er fantastisk. Amen

 

 

Der er dog håb for mennesket.

 

Kan mennesket bygge en kirke, som er stor nok til Gud? Nej, Gud når langt op over stjernerne, og Jorden

 er Guds fodskammel. Men Guds tempel er inde i det enkelte menneske.

 

I Verden burde der kun være én kirke: Hvor Jesus Kristus er hovedet for kirken. Alle de forskellige

kirkesamfund som er opstået, er forårsaget af at der er stridigheder og magtsyge mellem mennesker inden

for kirken. Der er ingen perfekte kirkesamfund i dag. Men der er dog håb for mennesker i troen på Jesus

 Kristus. Amen. 

 

 

Er menneskets kød syndigt?

 

Er mennesket døbt, dør vi også sammen med Jesus Kristus på korset. Jesus opstod på tredjedagen. Jesus

er syndfri. Jesus løskøbte mennesket fri for deres synd. Når Jesus købte os fri, er vi virkelige frie. I troen

på Jesus Kristus går mennesket fri af dommen. Mennesket skal opstå til Jesus, hvor vi skal være sammen

med ham i evigheden. Mennesket er skabt i Guds billede. Menneskets kød er ikke syndigt, men vi kan

bruge vores legeme forkert, så vi synder imod Gud. Amen.

 

 

Mennesker søger

 

Mennesket er søgende efter mange former for tro. Mennesket går over en bæk og tror, at Gud er på den

 anden side af bækken. Man kan jo lave sin egen Gud, efter hvad der passer en bedst. Ånden i glasset er

 også en leg. At tyde stjerner på himlen er en anden form. At lave en ”guldkalv” er en anden måde at tro

 på. Alt det okkulte er også en måde at tro på. Alle de nævnte ting er kun døde ting.

I stedet for kunne man omvende sig til troen på Jesus Kristus. Hvis man vil omvende sig til Jesus Kristus,

 som er sandheden, vejen og livet. Kunne man lade sig døbe i bækken ved vejen. Man er nødt til at blive

 døbt til Jesus Kristus for at kunne arve evigt liv sammen med ham. Det er troen på Faderen og Sønnen

 og Helligånden, som frelser mennesker. Der findes kun én sand Gud! Amen

 

 

Stilheden

 

Jeg forstår ikke, hvorfor nogle mennesker ikke kan leve et liv, med stilhed inde i tilværelsen. Efter dagens

 larm på arbejdspladsen, trafiklarm, tv og radio, børns larm m.m. For mig er stilhed meget værdifuldt i min

 hverdag. At slukke for larmen og tage en bog eller Bibelen at læse i og have stilhed i nærvær med vores

 Skaber i bøn. At slukke for den røde knap på fjernsynspanelet er skønt. Man kan få stilheden ind i hjernen

 fra alt støj. Er der stilhed kan man slappe fuldstændig af. Stilhed og nærvær hænger sammen. Fordybe sig

 i andre ting. Det behøver ikke at være kedeligt at være stille. Nogle mennesker er bange for stilheden. Det

 behøver man slet ikke at være. Er man single eller en familie, er stilheden også meget værdifuld. Ethvert

 menneske, om man er en eller flere, har brug for at trække sig tilbage i stilhed. Det gjorde Jesus Kristus

 også engang imellem. Ethvert menneske har brug for at få de flade batterier ladet op engang imellem.

 Stilhed og fordybelse er guld værd. Amen

 

 

 

Dette er en andagt eller en kort prædiken.
 

Fire øjne ser bedre end to øjne.

 

 

Nogle tror at to øjne er det bedste i livet at se med. Begynder man at bruge briller, kan de blive snavsede.

Øjnene ser dårligere jo mere leverpostej, der er på brillerne. Bliver man ældre, kan synet også blive ringere

 med tiden.

 

Menneskelivet kan godt sammenlignes med to øjne. Mennesket tror store ting om sig selv og kan nemt

 klare alt alene her i livet. Her kan man få alvorlige problemer i livet på alle områder, både med arbejde,

 ægtefælle, familie, børn, økonomi og meget andet. Der er ingen, der har lovet os, at livet er en dans på

 roser. Slet ikke når man gør tingene i egen kraft og tror, at man har korrekte liv som det helt perfekte

 menneske. Mennesket vil gerne være perfekt, men er det ikke. Handler det om arbejde, har de fleste

 en rutine i arbejdet på nogle områder, som man er uddannet til at være. Kommer der noget uventet ind

 i arbejdet, kan problemerne godt være svære at løse. Kommer man træt hjem fra arbejdet, kan der

 opstå familieproblemer, både med ægtefælle og børnene. Her kan man nemt tage de nemme og forkerte

 løsninger. Og er økonomien samtidig uansvarlig, kan der let opstå ting, der ikke burde ske. At være

 økonomisk ligegyldig. Tage en flaske vin mere end godt er for at dulme problemerne og for at lægge dem

 op på hylden. Vreden kan nemt komme i kog. En af de værste ting man kan udsætte sig selv for, er at

 man ikke kan slå til. At man ikke er god nok. Det giver sig udslag i en dårlig samvittighed. Det kan opstå

 både over for arbejdet, ægtefælle, familie, børn, økonomi og meget andet.

 

Står man op kl. fem om morgen for at gå på arbejde, kan man høre fuglesang, som en forsmag på at være

 i paradiset. Hvad kan man så gøre for at få en mere værdig og tilfreds tilværelse, hvor harmonien i hverdagen

 kommer til at blomstre som på en skøn mark? Man skal jo starte et eller andet sted. Nemlig med sig selv.

 Man må gøre op med sig selv, hvad jeg vil bruge mit liv til. Eller skal livet bare være som det plejer at være.

 Med at leve et utilfredsstillende liv. Med de hug, som livet endnu engang giver. Eller er det en anden vej, jeg

 må gå. Hvis man nu startede med at begynde at bruge de to ekstra øjne som er til rådighed. Man ser jo bedre

 i livet med fire øjne end med to øjne.

 

Man må stille sig selv det spørgsmål, om man er parat til at forvandle sit liv til det bedre?  Ingen er fejlfri. Det

 behøver man heller ikke at være. Men at kunne tage brug af de to ekstra øjne, der er til rådighed. Ved at

 sende en helt ærlig bøn til Jesus Kristus. Her er de to ekstra øjne. Jesus vil hjælpe alle, som kommer til ham

 med både opgaver og problemer. Bed og tro at du får det, der bedes om, og du får det.

 

Gudsord er som dagligt brød. Amen.

 

 

Målet

 

For mennesker er ikke alt muligt? For Gud er alt muligt. Går mennesket sin vej i egen kraft, kommer
man tit på afveje. Søger mennesker kun efter penge og materielle ting i livet? Eller stræber man efter
noget andet i livet? Menneskets egne behov i denne verden er ikke lykken, de findes ikke.


Retfærdigheden bor ikke på jorden. Der er kun en, der er retfærdig: Det er Jesus Kristus. Et menneske
kan kun i kraft af Jesus’ død og opstandelse være retfærdig i Ham. Da vi var børn og skød med luftbøsse,
ramte vi tit forbi målet. Der er kun en måde på at ramme målet på. Det er at give sit liv til Ham, som
har skænket dig livet. Jesus elskede dig så meget, at Han også gav sit liv for din skyld. Så tro på Ham.
Ellers skyder du forbi målet.

 

 

 

Giv Jesus plads i dit liv:

 

Uanset, hvad du bruger tid på og laver i dit liv! Så er du ikke alene. Står du med små eller
store opgaver i livet. Løser du det bedst med fire øjne. Fire øjne er bedre end to. Din hverdag
glider også bedre for dig, når du er magtesløs. Når du kan anerkende dine svagheder. Får du øje
på, at du ikke kan løse alt selv i denne verden. Derfor er det vigtigste i livet ikke, at bruge
to øjne til at løse alle dine problemer? Men gør brug af de to andre øjne, der er til rådighed.
Det er også med til at gøre livet både lettere og sjovere her i livet. Hvor får jeg så de to
ekstra øjne fra? Du sender en bøn til Jesus hver dag, om at Jesus vil hjælpe dig med at løse dine
opgaver. Det gør livet lettere og sjovere for dig. Dine opgaver bliver en leg for dig. Sig altid
Gud tak for den glæde, som der er vendt til dig. Giv Gud ære! Amen.

 

 

Mennesker vil se mirakler for at tro på Gud.

 

De mirakler, der er på jorden og i himlen, ser man ikke. Hvordan kan et menneske bevise, at det
netop er dig/mig, som står her? Men mine tanker er netop skabt som mig, med de evner jeg har!
Hvis det ikke er et mirakel. Hvad er så et mirakel? Nogle mennesker, vil have beviser for, at Gud
er til. Men ser det ikke, og tror det ikke.

Universet er uendeligt. Rejser man ud til de fjerneste stjerner, ligger andre ting længere ude.
Sådan kan man bare forsætte uendeligt derudaf. Man bliver aldrig færdig med det. Uendelighed er
også et bevis for, at Gud findes og er et mirakel i sig selv. Håber du kan se det! Amen

 

 

Hvor er du Gud!

 

Mange mennesker tror, at Jesus kun er i en bygning, der er bygget af sten. En kirke der er
bygget af sten holder ikke evigt. Gud er over alt på jorden. Guds tempel / kirke er inde i
det enkelte menneske. Inde i hjertet her ligger Guds tempel på mennesket. Jesus ønsker at
forme og danne din sjæl og dit sind. Lige som et lerkar bliver dannet så smukt, når mennesket
fejler, falder det sammen og et nyt ler bliver dannet. Jesus banker på din dør hver dag.
Ønsker du at byde ham velkommen inde i dit hjerte. Fyldes din sjæl med lovsang. Et liv uden
Jesus er tomt. Jesus er hovedhjørnesten, falder man over den, slår man sig voldsomt og livet
er evig smerte. Tror man og tager man imod Jesus, er hans nåde os nok. Guds kærlighed varer
evigt. Amen


Dette er en andagt eller en kort prædiken.

Født på ny!


I mors mave ligger der et lille menneske. Får næring og ilt fra sin mor i ca. ni måneder.
Barnet svømmer rundt i mors mave gennem hele graviditeten. Vokser sig større for hver dag
der går. Pladsen i moderens mave er ved at være trang. Det er godt, at barnet ikke ved, hvad
der skal ske. Hvad vil barnet så tænke? Hvordan kommer jeg levende fra denne fødsel? Der
må være smerter ved at blive født, ved at blive presset ud for sådan et lille barn. At blive
klemt så meget sammen, må det være et mirakel i sig selv, at barnet lever. Jeg forstår godt,
at barnet skriger så voldsomt, når det er kommet ud. ”Hvad er det da for en verden, I
tilbyder mig?” Barnet lægges ved morens bryst og får en tår mælk. Her fortsætter den store
kærlighed imellem mor og barn. Barnet mærker, at her er skønt at ligge i trygge rammer, og
hvor kærligheden bor. ”MOR.”

Hvis man bliver døbt, er det som at bliver født på ny. Man skal være døbt for at kunne blive
frelst ved ”Jesus Kristus.” Man kan godt sammenligne det med, at blive født på ny i dåben.
Hvor hele jorden ligner en mave på en gravid kvinde. Fra starten af livet og til slutningen af
livet på jorden er som en gravid kvinde. Jesus Kristus giver os det nye legeme efter døden
på jorden. Er man ikke døbt til Jesus Kristus, arver man ikke Guds rige sammen med Ham.
Der hvor Jesus Kristus er, er der ingen sygdom, smerte, sorg, død, sult, tørst, nød, fjendskab,
sladder, tårer m.m. Fravælger man Jesus Kristus, er det modsatte tilfældet.

Når døden indtræffer på jorden, kan det sammenlignes med det samme tidspunkt, hvor et
barn bliver født og lægges op på morens bryst. Efter døden er det Gud, som et menneske
lægges op til. Gud har igennem Jesus Kristus på Golgata langfredag og opstandelsen
påskedag ”købt mennesket fri.” Jesus Kristus har båret al vores syndige natur på korset.

Derved købt mennesket fri af dommen på dommedag. Hans nåde er os nok. Alt dette har
vores Far i himlen gjort. Fordi, vi er elsket af ham. Gud længes efter mennesket lige fra
begyndelsen af, hvor Gud skabte alt fra begyndelsen.

Vi er Guds børn, derfor må vi godt sige ”FAR,” og vi er det.
Niels Peter Larsen